XIII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe PTPB i SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku „Stosowana analiza zachowania wobec zachowań problemowych współczesnego człowieka”

XIII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe PTPB i SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku „Stosowana analiza zachowania wobec zachowań problemowych współczesnego człowieka”

Rejestracja
Uczestnik, 2 dni (wykłady i warsztaty), opłata do 31 stycznia 2020
Rejestracja zakończona 01.02.2020 00:00
390,00 PLN
zakończona

Uczestnik, 1 dzień (wykłady), opłata do 31 stycznia 2020
Rejestracja zakończona 01.02.2020 00:00
290,00 PLN
zakończona

Uczestnik, nauczyciel SORW lub członek PTPB, 1 dzień (wykłady), opłata do 31 stycznia 2020
Rejestracja zakończona 01.02.2020 00:00
200,00 PLN
zakończona

Uczestnik, nauczyciel SORW lub członek PTPB, 2 dni (wykłady i warsztaty), opłata do 31 stycznia 2020
Rejestracja zakończona 01.02.2020 00:00
300,00 PLN
zakończona

Uczestnik, 1 dzień (wykłady), opłata po 31 stycznia 2020
Rejestracja zakończona 21.11.2020 09:00
390,00 PLN
zakończona

Uczestnik, 2 dni (wykłady i warsztaty), opłata po 31 stycznia 2020
Rejestracja zakończona 21.11.2020 09:00
490,00 PLN
zakończona

Opis wydarzenia
XIII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej i Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku

Stosowana analiza zachowania wobec zachowań problemowych współczesnego człowieka

21 - 22 listopada 2020 r., Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku

PROGRAM SYMPOZJUM

I DZIEŃ, 21.11.2020 r.: WYKŁADY I SESJA PLAKATOWA

9.00 - 10.00 Rejestracja

SESJA I
10.00 - 10.30: Przywitanie i prezentacja Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku – Iwona Baryła
10.30 - 11.30:  dr Robert Mellon, BCBA, Uniwersytet Panteion, Grecja, Ateny
„Kara społeczna i psychopatologia”
11.30 - 12.00: Marta Sierocka-Rogala, BCBA, Fundacja SCOLAR, Warszawa
„Uczenie precyzyjne, czyli co to znaczy umieć”

12.00 - 12.30 Przerwa kawowa

SESJA II
12.30 - 13.30: Paul Stephany, MFT, BCBA, Fundacja KROK PO KROKU, Warszawa
„Szkolenie na odległość dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu”
13.30 - 14.00: dr Nela Grzegorczyk Dłuciak i Ewa Kuliga, Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej, Kraków
 „SYSABA w służbie badań procesów uczenia – na przykładzie pilotażowych pomiarów tempa uczenia osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną”
14.00 - 14.30: dr Rafał Kawa, Uniwersytet Warszawski
„Rozwijanie umiejętności społecznych u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz dzieci z grupy ASD w wieku poniżej 24 miesięcy”

14.30 - 15.00 Przerwa kawowa

SESJA III
15.00 - 15.30: dr Agnieszka Popiel, Uniwersytet SWPS, Warszawa
„Miejsce technik behawioralnych w standardach leczenia zaburzeń lękowych. State of the art 2020
15.30 - 16.00 dr Izabela Fornalik
„Seksualność osób ze spektrum autyzmu a stosowana analiza zachowania”
16.00 - 16.30: Małgorzata Rybicka, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Gdańsk
„Sytuacja osób dorosłych z ASD w Polsce

16.30 - 17.30 Sesja plakatowa przy kieliszku wina 

II DZIEŃ, 22.11.2020 r.: WARSZTATY

RUNDA I
9.00 - 11.00: dr Agnieszka Popiel i dr Ewa Pragłowska, Uniwersytet SWPS, Warszawa
„Summa expositio – terapia PTSD metodą przedłużonej ekspozycji”
9.00 - 11.00: dr Nela Grzegorczyk Dłuciak i Ewa Kuliga, Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej, Kraków
„Ekstremalnie trudna interwencja behawioralna. Od czego zacząć? Jak ją poprowadzić?”
9.00 - 11.00: Beata Ignaczewska, Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku, Centrum Terapii Behawioralnej, Gdańsk
„Co robić, by uczeń chciał współpracować? Rzecz o motywacji”

11.00 - 11.30 Przerwa kawowa

RUNDA II
11.30 - 13.30: dr Agnieszka Popiel i dr Ewa Pragłowska, Uniwersytet SWPS, Warszawa
 „Summa expositio – terapia PTSD metodą przedłużonej ekspozycji”
11.30 - 13.30: dr Nela Grzegorczyk Dłuciak i Ewa Kuliga, Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej, Kraków
„Ekstremalnie trudna interwencja behawioralna. Od czego zacząć? Jak ją poprowadzić?”
11.30 - 13.30: Beata Ignaczewska, Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku, Centrum Terapii Behawioralnej, Gdańsk
„Co robić, by uczeń chciał współpracować? Rzecz o motywacji”

Komitet Naukowy:

dr hab. Przemysław Bąbel, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
prof. dr hab. Paweł Ostaszewski, Uniwersytet SWPS, Warszawa
dr Anna Ziółkowska, Uniwersytet SWPS, Poznań

Komitet Organizacyjny:
mgr Iwona Baryła, Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem, Gdańsk
mgr Beata Ignaczewska, Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem, Gdańsk
mgr Dariusz Masternak, Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem, Gdańsk
dr Bartłomiej Swebodziński, Uniwersytet SWPS, Warszawa

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w sympozjum do 18.10 istnieje możliwość zwrotu 50% uiszczonej opłaty, a od 19.10 brak możliwości zwrotu.
Termin i miejsce
Rozpoczęcie:
21.11.2020 09:00
Zakończenie:
22.11.2020 13:30

Europejskie Centrum Solidarności
pl. Solidarności 1
80-863 Gdańsk

Pokaż na mapie

Strona rejestracji:
https://13sympozjumptpb.konfeo.com

Udostępnij znajomym:

Organizator

Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej

ul. Romana Ingardena 6 Kraków 30-060

info@ptpb.pl

501666498

pl